Welkom bij Salesmatters
Neem contact met ons op.

Markt- en marketingonderzoek

Marktonderzoek wordt vaak aan bureaus uitbesteed in het kader van externe expertise en het garanderen van onafhankelijkheid. Het probleem is alleen vaak dat, zeker in een B to B-situatie er te weinig feeling is met de klant en de markt. Eigenlijk ontbreekt het commerciële gevoel en wordt er vooral klinisch en analytisch naar klanten, prospects en de markt gekeken. Terwijl juist de commerciële aspecten ( marketing en sales ) zo belangrijk zijn in het benaderen van relaties ten behoeve van onderzoek. Het interpreteren van vragen en opmerkingen gaat dan vaak verkeerd waardoor belangrijke signalen worden gemist.

Het verschil in markt- en marketingonderzoek is voor ons het volgende: Marktonderzoek wordt gepleegd om te weten te komen hoe er over een organisatie wordt gedacht door externe relaties als klanten, prospects, concurrenten en andere relaties. Met andere woorden; hoe worden we gezien van buitenaf?

Marketingonderzoek is wat ons betreft gericht op de interne blik op de organisatie? Met andere woorden; hoe zien uw medewerkers en u uw bedrijf? Waar staat uw bedrijf voor en waar wilt u naartoe? Worden visie en missie (h)erkend door uw management en medewerkers? Als medewerkers zich er niet in herkennen, hoe zouden klanten en prospects dat dan moeten kunnen?

De gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, zullen een vervolg moeten krijgen in de vorm van aangepast beleid, het aanscherpen van doelstellingen en het creëren van draagvlak. Het draagvlak binnen de organisatie is het fundament van uw succes! Laat ons uw helpen dit fundament te formeren of versterken. Uw organisatie en uw relaties verdienen het!TERUG