Welkom bij Salesmatters
Neem contact met ons op.

Industriele automatisering

Industriële automatisering is een branche waar medewerkers beschikken over veel inhoudelijke specifieke kennis.
Onmisbaar voor de uitoefening van hun functie en van wezenlijk belang doordat het leidt tot toegevoegde waarde binnen en buiten uw organisatie.
Tegelijkertijd vormt het een van de grootste risico’s. Hun kennis en ervaring is hun comfortzone waarbinnen ze graag (blijven) opereren.

Wanneer deze medewerkers ook worden ingezet in commerciële (voor)trajecten neigen ze naar het benadrukken van technische aspecten en kwaliteiten. Vanuit hun positie bezien is dit logisch, maar een commercieel traject vereist andere disciplines.
Inleven in motieven van de prospect of klant, verplaatsen in argumenten die inkopers, managers en projectleiders hanteren, zijn over het algemeen niet aan hen besteed. Sterker nog, het maakt ze onzeker. Het speelt zich niet af in hun comfortzone met als gevolg een vaak verkrampte, starre houding die aan de andere kant van de tafel kan worden opgevat als nors, narrig of, erger nog, ongeïnteresseerd!

Goed en gemotiveerd personeel is schaars! Het bijbrengen van extra vaardigheden is dus een uitkomst om uw schaarse personeel te kunnen behouden. SalesMatters maakt uw medewerkers bewust van hun handelen zodat u in de toekomst met een gerust hart een beroep op hen gaat doen in commerciële trajecten. Hierdoor neemt de toegevoegde waarde van uw mensen toe. Doet u dat bij nader inzien toch liever niet? Geen nood, ook Werving en Selectie door SearchMatters kan een oplossing bieden in de vorm van een commerciële topper die beschikt over de juiste vaardigheden.

TERUG